Regler för tvättstugan

Ordningsregler:
• Torka av maskinerna efter att du använt dem
• Torka rent i tvättmedelsfacken
• Låt luckorna vara öppna
• Rengör filter i torktumlaren
• Rengör tvättbaljan
• Sopa golvet
• Flytta tvättcylindern

Trivselregler:
• Tvättning är tillåten mellan Kl. 07.00 och Kl. 22.00
• Om bokad tid inte har börjat utnyttjas 30 minuter efter utsatt starttidpunkt äger annan bostadsrättsinnehavare rätt att utnyttja maskinerna efter det att kontakt tagits med ”bokaren”.
• Torkskåp och torktumlare får utnyttjas 30 minuter efter tvättidens slut. Kontakta gärna efterkommande tvättare och glöm inte tvätten.
• Det är inte tillåtet att tvätta mattor, oljigt mtrl. eller annat som kan skada maskinerna.
• Om något fel uppstår görs anmälan till ISS. Sätt en lapp på maskinen att den är felanmäld.
• Lämna tvättstugan i det skick du själv vill finna den.

TrivselochOrdningsregler(.PDF)