Trivselregler

Se länk rörande BRF Grisselmaren 1 trivselregler

Trivselregler Grisselmaren 1 2017 (.PDF)

Ni kan även läsa om trivselreglerna nedan.
Brf Grisselmaren 1, Trivselregler
Antagna av styrelsen 2017-12-12
______________________________________________________________________________
Att bo i en Bostadsrätt

Som medlem i Brf Grisselmaren 1 är du tillsammans med oss andra medlemmar delägare i fastigheten. Med detta följer också skyldigheten att t ex själv bekosta det inre underhållet. Föreningens verksamhet regleras av dess stadgar jämte Bostadsrättslagen och Lagen om ekonomiska föreningar.

Avfall – Vi är som boende i Vaxholms kommun skyldiga att delta i arbetet med att separera matavfall från vårt hushållsavfall. Om vi inte sköter detta på godtagbart sätt kan föreningen drabbas av kraftiga viten. Papperspåsar för matavfallet finns att hämta i förrådet till vänster vid ingången till tvättstugan. Utförliga anvisningar om matavfallet och vad som ingår i begreppet finns anslaget på det speciella uppsamlingskärlet för matavfall.
Övrigt hushållsavfall (EJ GROVSOPOR!) läggs i markbehållarna. Båda kärlen är låsta och öppnas med  ”hushållsnyckeln”.
Återvinningsmaterial lämnas vid de återvinningscentraler som finns bl a vid Rindö Smedja.
Grövre hushållsavfall lämnas vid återvinningscentralen på Vaxön. Se kommunens och eller Roslagsvattens hemsidor för mer information.

Allmänna utrymmen – I synnerhet golvytan skall hållas fria från föremål som är brännbara eller kan försvåra en eventuell räddningsinsatts samt för att visa hänsyn till grannar. Det är inte tillåtet att leka i allmänna utrymmen. Privat utsmyckning är inte tillåten.

Anslag Sker på anslagstavlorna i respektive trapphus.

Balkonger och terrasser Tänk på att förankra parasoller väl. Det är förbjudet att skaka/piska mattor med hänsyn till grannarna. Det är också viktigt att eventuella balkonglådor är monterade på insidan av räcket samt att ni förvissar er om att berörda grannarna inte störs vid vattning. Balkonger/terrasser skall inte användas som extra förråd.

BilarParkering sker på anvisad plats och respektera handikapplatserna. Undvik att köra på stenläggningen utanför portarna med bil eller släpkärra då plattorna inte är anpassade för det trycket.

Brandfarliga varor – T ex. gasol, acetylen, T-röd eller dylikt är förbjudet att förvara i källarförråd. Förvaring sker enligt särskilda föreskrifter ”Brandsäkerhet i flerfamiljshus”. Dessa finns att tillgå på föreningens hemsida.

Cyklar – Parkering sker i cykelställen vid respektive port. Tänk på att ta ner cyklarna i cykelförråden när de inte skall användas under en period.

Entréportar samt övriga dörrar i allmänna utrymmenDå samtliga dörrar är branddörrar är det oerhört viktigt att dessa hålls stängda efter passage.

FasadHåltagning i fasaden påverkar tätskiktet negativt och är därmed förbjudet. Motsvarande förbud gäller även fönster-/dörrkarmar. Tänk på att inte luta pulkor, cyklar etc. mot fasaden. Det är inte heller tillåtet att använda fasaden som ”bollplank”.

FågelmatningTänk på att inte mata fåglar på balkongen/altanen eller på gården/gräsmattan då maten drar till sig skadedjur.

Grillning Sker med fördel på kolgrillarna i backen ner mot hamnen eller på grillen i bersån. Ett möjligt alternativ är på gasol- eller elgrill på terrass eller balkong. Tänk på att visa hänsyn till grannarna samt på vilka regler som gäller vid förvaring av gasol.

Gräsytor Visa hänsyn till grannarna när ni vistas på de gemensamma gräsytorna.

Hissar – Det är förbjudet att leka i eller i området runt hiss.

HusdjurDet är förbjudet att rasta husdjur på våra gräsytor inkl i bersån och i sandlådan.

Köksavlopp – Slå inte ut fett från t ex stekpannan direkt i avloppet. Låt det svalna och stelna. Torka sedan ur så mycket som möjligt med hushållspapper.

Miljöfarligt avfall/byggavfallDeponi sker enligt Vaxholms kommuns föreskrifter.

Ohyra/skadedjur – Upptäckta skadedjur skall anmälas till styrelsen för vidare åtgärd.

Papperskorgarna utanför portarna – är till för enstaka glasspapper etc. De är inte till för hushållssopor, hundbajspåsar eller avfall från t ex bilstädning.

Radiatorer i källarförråd – undvik att täcka över de radiatorer som finns i vissa källarförråd.

Rökning Skall helst ske utomhus en bit bort från huset med hänsyn till allergiker samt för att undvika röklukt i grannarnas lägenheter. Fimpar plockar man naturligvis upp efter sig. Rökning i trapphus/källare är förbjuden.

Tvättstugan Se särskilda rutiner på hemsidan och vid tvättstugan.

WC-avlopp – Tänk på att inte spola ner föremål som kan orsaka stopp i rören ex. hushållspapper, bindor, tops etc.

ÖvrigtTänk på att du som medlem har både rättigheter och skyldigheter. Vid eventuella oklarheter är du välkommen att fråga oss i styrelsen.