Akuta ärenden

Fråga: Vad gör jag om vattenläckage/läcka upptäcks i lägenhet/fastighet?
Svar: Följ de anvisningar som finns i dokumenten samt bilden nedan:
Rutin vid vattenläckage (.DOC)
Rutin vid vattenläckage (.PDF)
Huvudventiler tappvatten (.JPG)

Fråga: Vad gör jag om det börjar brinna?
Svar: Ring 112 och försök utrym fastighet (kontakta grannar)

Fråga: Vad gör jag om jag finner skadedjur i lägenheten?
Svar: Kontakta Anticimex på Tel: 08-517 633 00 samt kontakta styrelsen

Fråga
: Finns det förslag på företag att vända sig till?
Svar: Se ”Rek. Entreprenörer” under rubriken ”För Boende”.