Övriga frågor

Fråga: Mina handtag på innerdörrarna är lösa. Hur får jag fast dem?
Svar: Åtgärd vid lösa dörrhandtag (.DOC)

Fråga: Vad bör jag veta om brandsäkerhet?
Svar: 
Föremål, såsom barnvagnar och rullatorer, pulkor, skidor, kartonger eller andra föremål får absolut inte förvaras i trapphusen (gäller även utrymmen utanför lägenhetsdörrarna). Detta förbud är reglerat enligt lag och gäller för alla typer av fastigheter, bostadsrätter såväl som hyresrätter.
Stockholms brandförsvar har delat med sig dokument som samtliga boende i huset bör läsa. Dokumenten kan du ladda ner här:
Folder MSB Gasol för hem och fritid (.PDF)
Brandsäkerhet i flerfamiljshus (.PDF)

Fråga: Hur gör jag om brandvarnaren slutar fungera?
Svar: Föreningen tillhandahåller brandvarnare till alla lägenheter. Installation, underhåll, batteribyte och testning görs av lägenhetsinnehavarna själva. Defekta brandvarnare ska återlämnas till föreningen. Regelbunden testning rekommenderas regelbundet samt att alla boende går igenom instruktionen (följer med produkten).
Om ni behöver hjälp med brandvarnarna, ny brandvarnare eller återlämna en defekt kontakta Joy Tischner Röhrens 073-700 293.

Fråga: Skötselråd/instruktioner rörande brandvarnaren, var finner jag detta?
Svar: Instruktion/skötselråd utav brandvarnare finner du nedan genom att klicka på  länken:
Skötsel av brandvarnare(.PDF)

Fråga: Hur felanmäler jag saker som rör fastigheten?
Svar: Läs dokumentationen du kan ladda ner här för mer info kring detta: Felanmälan (.PDF)

Fråga: Varför heter föreningen Grisselmaren?
Svar: Namnet Grisselmaren har varit ett äldre historiskt namn på den vik i området, som numera utgör hamnen. Namnet i sig kommer såvitt vi kunnat utforska genom att sjöfåglar av arten Grissla brukade häcka i viken. Mar = vatten / vik. Dvs Grisselmaren betyder alltså typ ”vattnet där Grisslorna är”.

Fråga: Jag vill ändra/korrigera i min lägenhet, vad behöver göras innan jag kan skrida till verket?
Svar: Om det är omfattande renovering/korrigering i lägenheten behövs ett godkännande från styrelsen. Ladda ner dokumentet nedan för att skicka in din ansökan;
Ansökan ändring i lägenhet (.PDF)
Ansökan ändring i lägenhet (.XLS)

Fråga: Jag vill beställa fler nycklar till hushållet, var vänder jag mig?
Svar: Information om hur du beställer fler nycklar finner du i ’Nyckelbeställnings’ dokumentet nedan:
Nyckelbeställning

Fråga: Var vänder jag mig om det är problem med min Siemensutrustning?
Svar: Vid fel på Siemensmaskiner så ska Siemens kontaktas då de har direktgaranti på utrustningen. Telenummer till dem (BSH Group) är 077-111 22 77. Om felet avser inkopplingar till tvättmaskin eller torktumlare (även vatten) kan man även vända sig till Långsjö El 08-734 12 00 vilka för Siemens räkning installerat maskinerna.

Fråga: Hur fungerar golvvärmen samt handdukstorken?
Svar: Instruktion för hur golvvärme samt handdukstork fungerar finner du nedan genom att klicka på länken:
Golvvärme och Handdukstork(.PDF)

Fråga: Skötselråd för köksfläkt samt övriga instruktioner, var finns dessa?
Svar: Instruktion/skötselråd utav köksfläkt finner du nedan genom att klicka på länken:
LGG Skötsel Köksfläkt(.PDF)

Fråga: Har föreningen någon gemensam transportvagn?
Svar: Det finns en liten transportvagn till fastigheten, placerad i cykel och barnvagnsrummet vid port 16.Vagnen är tänkt att användas vid transport inom fastigheten eller till och från parkeringarna. När utrymmet under port 18 blir ledigt efter hantverkarna kommer vagnen att placeras där.