Kontaktuppgifter

Ordförande: Olof Tiselius
Mobil: 0735 289500
E-post: olof@tiselius.se
Adress: Treuddsvägen 20

Ledamot: Stefan Cederlöf
Mobil: 070 777 75 46
E-post: cederlof49@telia.com
Adress: Treuddsvägen 18

Ledamot: Hans Larsén
Telefon: 070 515 11 82
E-post: hans@bihal.se
Adress: Treuddsvägen 20

Ledamot: Joy Tischner Röhrens
Mobil: 073 370 02 93
E-post: joymejl@gmail.com
Adress: Treuddsvägen 18

Ledamot: Gunnar Tärnvik
Mobil: 0705 73 88 19
E-post: gunnar.tarnvik@telia.com
Adress: Treuddsvägen 18

Suppleant: Klas Beskow
Mobil: 070-288 53 64
E-post: klasbeskow@gmail.com
Adress: Treuddsvägen 16

Suppleant: Christina Hallstedt
Mobil: 070 949 36 71
E-post: christina.hallstedt@telia.com
Adress: Treuddsvägen 16

Valberedning:
Sammankallande: Daniel Berndolf
Mobil: 070-315 39 03
E-post: daniel.berndolf@telia.com
Adress: Treuddsvägen 20

Ledamot: Magnus Sundberg
Mobil: 073-390 56 64
E-post: magnus.sundberg@me.com
Adress: Treuddsvägen 20