Ledamot / Suppleant

Styrelse för Brf Grisselmaren 1

Ordinarie ledamöter:

Olof Tiselius, ordförande                         073 528 95 00
Stefan Cederlöf, kassör                             070 777 75 46
Hans Larsén                                                070 515 11 82
Joy Tischner Röhrens, sekreterare         073 370 02 93
Gunnar Tärnvik                                          070 573 88 19

Suppleanter:
Klas Beskow                                                 070 288 53 64
Christina Hallstedt                                     070 949 36 71

Vid Fel eller Brister i fastigheten inom föreningens ansvar kontaktas i första hand Olof Tiselius eller Hans Larsén. Vid fel och brister inom bostadsrättshavarens ansvar kontaktas företag direkt vid behov. Förslag på företag att vända sig till finns på hemsidan.

För mer information, se vår hemsida, www.grisselmaren.se.