Ledamot / Suppleant

Styrelse för Brf Grisselmaren 1

Ordinarie ledamöter:

Mats Norrman Bohman, ordf.     070-354 80 66
Joy Tischner Röhrens, sekr.         073-370 02 93
Lars Thaning                                   070-302 84 25
Stefan Cederlöf                               070-777 75 46

Suppleanter:
Klas Beskow                                    070 288 53 64

Vid fel eller brister i fastigheten inom föreningens ansvar kontaktas:
Akuta fel: Styrelseledamot enligt ovan.
Icke akuta fel: Styrelsen på adress info@grisselmaren.se

Vid fel och brister inom bostadsrättshavarens ansvar kontaktas företag direkt vid behov. Förslag på företag att vända sig till finns på hemsidan.

För mer information, se vår hemsida, www.grisselmaren.se.