Ledamot / Suppleant

Styrelse för Brf Grisselmaren 1

Ordinarie ledamöter:

Olof Tiselius, ordförande                           073 528 9500
Stefan Cederlöf, kassör                              070 777 7546
Hans Larsén                                                 070 515 1182
Björn Pettersson                                          073 520 0093
Gunnar Tärnvik, sekreterare                     070 573 8819

Suppleanter:

Lina Berge                                                     070 276 1594
Klas Beskow                                                  070 288 5364

Vid Fel eller Brister i fastigheten inom föreningens ansvar kontaktas i första hand Olof Tiselius eller Hans Larsén.

Vid fel och brister inom bostadsrättshavarens ansvar kontaktas företag direkt vid behov. Förslag på företag att vända sig till kommer att finnas på hemsidan under fliken ”För boende” och rubriken ”Rek. Entreprenörer”.

Vid akuta ärenden (brand, vattenläckage, skadedjur), gå in under fliken ”Frågor och svar” och rubriken ”Akuta ärenden”.