Besöksparkering/gästparkering

Besöksplatser finns framför port 16, 18 och 20. Dessutom är platserna 36 – 39 bakom brandstationen för närvarande avsedda för besökande.