Byggtrafik på Treuddsvägen

Följande information har kommit från Vasallen:

Under nästa vecka kommer ombyggnationen av Markan att påbörjas. Det är Åke Sundvall Bygg AB som står för arbetet. I samband med att byggnationen påbörjas kommer Treuddsvägen att öppnas upp för trafik. Projektledningen har tillsammans med kommunen bedömt att göra så av säkerhetsskäl. Då behöver lastbilar och övriga leveranser inte backa vilket är ett riskfyllt moment. I möjligaste mån det går kommer Åke Sundvall Bygg AB låta blomkrukorna stå kvar som farthinder så som de först var tilltänkta för när de ställdes ut. Men visar det sig att lastbilarna inte kan passera dem kommer de att tas bort under entreprenadstiden. Entreprenören är välinformerad om att det är mycket boende (och barn) som rör sig i området och kommer även informera sina leverantörer om detta.

Med önskan om en trevlig första advents helg!
Mvh
Marielle

Ps. Detta mail är skickat till alla boende i Ekbacken samt till styrelsen i Brf Grisselmaren 1.

Jag skulle uppskatta om styrelsen i Brf Grisselmaren 1 kan skicka informationen vidare till medlemmarna.

MARIELLE FORSTADIUS

Projekt- och Marknadskoordinator