Information från Roslagsvatten den 24 oktober

Vid rutinkontroll upptäckte vi att ett vattenprov i en punkt på Rindö är otjänligt på grund av bakterier. Dessa bakterier kan framkalla illamående och/eller dålig mage. Därför ber vi invånare i Rindö att koka sitt vatten till dess vi fått nya provresultat. Dessa förväntas komma på fredag den 26 oktober. Vi återkommer med mer information då. Vi ber om ursäkt för det besvär detta medför.