Stadgar och registreringsbevis

Bolagsverket har nu registrerat våra nya stadgar. Stadgarna och det uppdaterade registreringsbeviset har nu lagts in på föreningens hemsida.