Trafiken förbi port 18

Åtgärder för att få bort obehörig trafik förbi port 18 genomförs i steg med stolpar och skyltar till att börja med. Vi hoppas att det skall vara tillräckligt och att vi därmed slipper ytterligare åtgärder. Skyltar med återvändsgränd är nu på plats (tillfälligt i betongblock) både vid infarten till port 18 och 20.